Sattel Systemy Informatyczne


Firma Sattel rozpoczęła działalność w 1998 roku. Początkowo
zajmowała się działalnością usługową w zakresie techniki satelitarnej oraz wewnętrznych central telefonicznych, stopniowo rozszerzyliśmy działalność o kolejne działy: Informatyka, Monitoring TV oraz Systemy Alarmowe.
Obecnie projektujemy i wdrażany kompletną infrastrukturę teleinformatyczną budynków biurowych i zakładów przemysłowych. Oferujemy także kompletną obsługę sieci komputerowych i telefonicznych